Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

plendeuk

PARTNERZY

 • a_rainbow.jpg
 • b_eximtours.jpg
 • c_sunfun.jpg
 • d_coraltravel.png
 • e_mediteraneum.png
 • f_atur.png
 • g_pbpo.jpg
 • h_oskar.png
 • i_buksa.jpg
 • j_funclubbp.png
 • k_almatur.jpg
 • l_atas.png
 • m_harctur.jpg
 • n_joanna.png
 • o_karlik.png
 • p_logos.jpg
 • r_nat.jpg
 • s_ok.png
 • t_skarpa.png
 • u_ctpoland.png

W ramach działalności tej grupy ubezpieczeniowej możemy zaoferować Państwu pakiet ubezpieczeń turystycznych "WARTA TRAVEL".
Ubezpieczeniem tym mogą być objęte zarówno wyjazdy indywidualne jak i grupowe.

Polisy gwarantują 24-h ubezpieczenie:
 • kosztów leczenia, transportu medycznego, kosztów podróży członka rodziny,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • utraty bagażu podróżnego,
 • odwołania lub przerwania podróży,
 • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Ogólne warunki ubezpieczenia "WARTA TRAVEL".

Ubezpieczenie skierowane jest do osób wyjeżdżających w podróż zagraniczną lub krajową - głównie w celach turystycznych.
Umowa ubezpieczenia - w zależności od wybranego przez Ubezpieczającego zakresu ubezpieczenia - obejmuje:

W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ:
 • koszty leczenia Ubezpieczonego, który przebywając za granicą musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
 • koszty związane z przewiezieniem chorego lub transportem zwłok do Polski
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną
 • pomoc prawną lub finansową oraz koszty związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem za granicą, nie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyka kosztów leczenia i NNW, m.in. powrót członków rodziny Ubezpieczonego, zastępczy kierowca, opieka nad nieletnimi dziećmi, koszty odwiedzin osób bliskich, kontynuacja zaplanowanej podróży
 • straty finansowe związane z koniecznością odwołania przez Ubezpieczonego - z przyczyn losowych - uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej i/lub anulowania biletu podróżnego
 • bagaż podróżny znajdujący się pod opieką Ubezpieczonego, powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego, pozostawiony: za pokwitowaniem w przechowalni bagażu, w miejscu zakwaterowania lub w zamkniętym bagażniku samochodu na strzeżonym parkingu
 • odpowiedzialność cywilną za wyrządzone przez Ubezpieczonego szkody rzeczowe i osobowe
 • ryzyka narciarskie tj. sprzęt narciarski (narty biegowe, zjazdowe, wodne, deska snowboardowa, windsurfingowa), koszty leczenia w Polsce po wypadku narciarskim za granicą oraz SKI PLUS (zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, refundacja kosztów niewykorzystanego karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów narciarskich, świadczenie rekompensujące zamknięcie tras zjazdowych).

W PODRÓŻY KRAJOWEJ:
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną
 • odpowiedzialność cywilną za wyrządzone przez Ubezpieczonego szkody rzeczowe i osobowe
 • straty finansowe związane z koniecznością odwołania przez Ubezpieczonego - z przyczyn losowych - uczestnictwa w krajowej imprezie turystycznej i/lub anulowania biletu podróżnego
 • bagaż podróżny znajdujący się pod opieką ubezpieczonego, powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego, pozostawiony: za pokwitowaniem w przechowalni bagażu, w miejscu zakwaterowania lub w zamkniętym bagażniku samochodu na strzeżonym parkingu
 • ryzyka narciarskie tj. sprzęt narciarski (narty biegowe, zjazdowe, wodne, deska snowboardowa, windsurfingowa), koszty leczenia w Polsce po wypadku narciarskim za granicą oraz SKI PLUS (zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, refundacja kosztów niewykorzystanego karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów narciarskich, świadczenie rekompensujące zamknięcie tras zjazdowych).
WYRÓŻNIA NAS:
 • szeroki zakres ubezpieczenia, a w tym: usług assistance włączonych już do podstawowej oferty ubezpieczeniowej, kosztów odwołania uczestnictwa w krajowej imprezie turystycznej, kosztów anulowania biletu podróżnego, kosztów leczenia w RP po wypadku narciarskim za granicą, świadczeń dodatkowych SKI;
 • brak limitu na pokrycie kosztów transportu chorego (oraz transportu zmarłego) do kraju;
 • wielowariantowość sum ubezpieczenia;
 • możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej nie tylko o ryzyka narciarskie czy uprawianie sportów ekstremalnych, ale także o ryzyko działań wojennych i stanu wyjątkowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków będących skutkiem przebytych chorób tropikalnych.
© 2018-2021 EXTRAtour Biuro Podróży ul. Podgórna 1 63-700 Krotoszyn